Gabinet Terapii Dzieci - Michał Tuczapski
ul. M. Sienickiego 8 | 22-300 Krasnystaw | woj.lubelskie | email: gabinetterapiidzieci@op.pl | tel: 697640600, 603764714 | NIP: 5641678655
   Home      Nasz zespół      Michał Tuczapski
 FIZJOTERAPEUTA

Mgr Michał Tuczapski


1. Studia magisterskie; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie; 

kierunek: Fizjoterapia

2. Studia licencjackie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji   w Zamościu; kierunek: Fizjoterapia


 
 1. Prechtl's Metod on the Qualitative Assessment of General Movements - Basic Training Course

2. NDT Bobath Baby 

3. Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci

4. Terapia neurorozwojowa NDT Bobath

5. Kinesiology taping 

6. Kurs Liderów Kierowanego Nauczania 

7. Logorytmika w zabawie i terapii dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym 

8. Edukacja i terapia dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 

9. Postępy w terapii mózgowego porażenia dziecięcego – kurs dla zaawansowanych

10. Kurs zawierający teoretyczną oraz praktyczną wiedzę wybranych aspektów Systemu Nauczania Kierowanego Mózgowe porażenie dziecięce – rehabilitacja metodą Vojty

11. Grupa jako czynnik wspomagający proces uczenia się w Systemie Nauczania Kierowanego 

12. Usprawnianie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 3-6-8 lat 

w Systemie Nauczania Kierowanego 

13. Możliwości terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku od 1-go do 6-go roku życia i wsparcia ich rodzin 

14. Wybrane aspekty usprawniania neurorozwojowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 

15. II warsztaty analizy ruchu 

16. Nowoczesna elektroterapia i terapia ultradźwiękowa w praktyce – kurs podstawowy 

17. Zakres obsługi aparatów do krioterapii miejscowej Cryo-T 

18. Podstawy stosowania aparatu do diatermii krótkofalowej BTL 

19. Nowoczesna hydroterapia serii BTL – 3000

20. Nowoczesna laseroterapia w praktyce – kurs podstawowy 

21. Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w Systemie Nauczania Kierowanego

22. Pomiar i analiza EMG w praktyce klinicznej

23. Szkolenie dla zaawansowanym zaw. wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie Systemu Kierowanego Nauczania 

24. BTS Motion Analysis System treoretical and practical use: methodology of analysis and clinical/research applications 

25. BTS Motion Analysis System treoretical and practical use: methodology of analysis and clinical/research applications 

26. Konferencja: Spastyczność u dzieci z mpdz i kierunki jej leczenia, Nauka samoobsługi w Systemie Nauczania Kierowanego

27. Konferencja: Opieka i usprawnianie dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku od 0 do 3 lat w Systemie Nauczania Kierowanego. Diagnoza i leczenie minimalnej dysfunkcji mózgu – terapia psychomotoryczna

28. Konferencja: Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w pierwszym roku życia oraz wsparcia ich rodzin

29. New development In the Treatment of Cerebral Plasy

30. Konferencja: Fizjoterapia neurologiczna i ortopedyczna ze szczególnym uwzględnieniem oceny i terapii chodu