Gabinet Terapii Dzieci - Michał Tuczapski
ul. M. Sienickiego 8 | 22-300 Krasnystaw | woj.lubelskie | email: gabinetterapiidzieci@op.pl | tel: 697640600, 603764714 | NIP: 5641678655
   Home      Nasza oferta      Metoda NDT - Bobath
 

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath

Twoje dziecko ma problem z unoszeniem główki, nieprawidłowo się układa, nadmiernie się przy tym zginając lub prostując? To mogą być oznaki uszkodzonego Ośrodkowego Układu Nerwowego. Możesz pomóc swojemu dziecku w usprawnieniu rozwoju dzięki metodzie NDT-Bobath (ang. neuro-developmental treatment = terapia neurorozwojowa).

Czym jest metoda NDT-Bobath?

Jest to rodzaj terapii stosowanej u dzieci z opóźnieniem rozwoju, zaburzeniami neurologicznymi czy też ortopedycznymi. Może być wykorzystywana także w rehabilitacji niemowląt, w tym wcześniaków.

Główne zasady usprawniania wg koncepcji NDT-Bobath:


 • • wpływanie na napięcie mięśni, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
 • • hamowanie nieprawidłowych odruchów,
 • • wyzwalanie, wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu przez fizjoterapeutę w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych ruchów z tak zwanych punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa i obręcz miedniczna,
 • • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności w codziennych czynnościach.

Skąd wywodzi się metoda NDT-Bobath?

Technika ta została zapoczątkowana w latach 40. XX wieku przez małżeństwo fizjoterapeutki Karel Bobath i neurologa Berta Bobath. Metoda opracowana została na dorosłej pacjentce z porażeniem mięśniowym i z czasem zaczęto ją stosować także u dzieci. Aż do śmierci małżeństwo Bobath zajmowało się udoskonalaniem terapii i nauczaniem jej przeprowadzania w ośrodkach terapeutycznych. Wraz z rozwojem nauki i medycyny metodę zmodyfikowano tak, by była jak najbardziej skuteczna i bezpieczna dla niemowląt. Obecny stan wiedzy pozwala na stosowanie tej metody także u osób starszych, które przeszły udar mózgu.

W Polsce metodę NDT-Bobath zapoczątkowała lekarka Maria Borkowska w latach 80. minionego stulecia.

Jak przebiega terapia NDT-Bobath?

Wyzwalanie, wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu odbywa się rękoma terapeuty z tak zwanych "punktów kluczowych". Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z prawidłowym przenoszeniem ciężaru ciała oraz środka ciężkości na odpowiedniej płaszczyźnie podparcia. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. W metodzie NDT-Bobath podczas ćwiczeń używa się różnorodnych klinów, wałków i piłek. Ostrożnie podchodzi się do stosowania sprzętów i pomocy ortopedycznych.

W ćwiczeniach dzieci szczególną rolę odgrywa fizjoterapeuta, który przez cały czas utrzymuje z małym pacjentem kontakt emocjonalny, wzrokowy i słowny. Stosując dodatkowe techniki, własnymi rękoma normalizuje napięcie mięśni dziecka i prawidłowo rozkłada je wokół środka ciężkości znajdującego się nad wcześniej przygotowaną płaszczyzną podparcia.

Jak rozpoznać, że moje dziecko potrzebuje rehabilitacji NDT-Bobath?

W przypadku każdej rehabilitacji bardzo ważne jest rozpoczęcie jej na jak najwcześniejszym etapie rozwoju nieprawidłowości. Dlatego warto zwrócić szczególna uwagę na dziecko, gdy:


 • • nie kontroluje ruchów głowy i tułowia,
 • • nie podnosi główki lub zaczęło to robić bardzo późno,
 • • asymetrycznie układa ciało,
 • • nie rozwija się u niego nawyk prostowania,
 • • nie utrzymuje równowagi,
 • • wykonuje nieprawidłowe ruchy rączkami i nóżkami,
 • • nieprawidłowo rozwijają się u niego umiejętności chwytne,
 • • występuje zwiększone lub zmniejszone napięcie mięśni szkieletowych.

Terapia NDT-Bobath polecana jest także dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Odpowiednia rehabilitacja pomoże dzieciom w osiągnięciu sprawności pozwalającej na maksymalne rozwinięcie funkcji motorycznych.

Kto może przeprowadzić rehabilitację Metodą NDT-BOobath?

Ćwiczenia oraz ich tempo dobiera fizjoterapeuta. Rehabilitacja metodą NDT-Bobath przebiega powoli tak, by także rodzice i opiekunowie mogli zrozumieć problemy dziecka i nauczyli się kontynuowania wybranych ćwiczeń podczas codziennych zajęć w domu. Ważne są bowiem nie tylko zajęcia z rehabilitantem, ale stosowanie metod usprawniania podczas opieki w domowych warunkach.

Co należy robić, by w domowych warunkach wspierać terapię NDT-Bobath?


 • • Bardzo ważne jest, żeby nie wymuszać u dziecka chodzenia. Popularne chodziki nie tylko sztucznie ustawiają dziecko w pionowej pozycji, ale dodatkowo powodują zaburzenia w rozwoju krzywizn kręgosłupa.
 • • Gdy dziecko jest na etapie wstawania i utrzymywania pionowej postawy nie należy chwytać go za rączki i zmuszać do stawiania kroków.

Techniki NDT-Bobath nie tylko wspomagają rozwój dziecka, ale także zwiększają świadomość dorosłych. Uczą ich, że każda pozornie prosta czynność pielęgnacyjna powinna być wykonywana w sposób świadomy i przemyślany. Karmienie, ubieranie, zmiana pieluszki, noszenie i inne codzienne czynności związane z niemowlęciem mają bowiem ogromny wpływ na jego rozwój i sprawność ruchową.